Онцлох цуглуулга

Дулааны хэмжилт, тохируулгын багажийн судалгаа, хөгжүүлэлт, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 30 жилийн туршлагатай

Бидний тухай

Бид үндэсний код, Европын AMS2750E стандартын дагуу ISO9001:2008 гэрчилгээ авсан.PANRAN бол JJF 1098-2003, JJF 1184-2007, JJF 1171-2007...-ийн хөгжүүлэлт, аудитын нэгж юм.

DCIM